Taak volbracht: aioto M&G

Project “van LOP naar curriculum” van start

De voorbereidingen om een nieuw curriculum voor artsen M+G te…

LOP arts M+G

Het Landelijk opleidingsplan (LOP) arts M+G voorlopig vastgesteld…

CGS stemt in met Landelijk Opleidingsplan voor arts M+G!

Op 8 april jl. heeft het CGS met veel waardering ingestemd met…

Boodschap aan VWS: meerwaarde LOP breed gedragen

Op 20 februari heeft Elise Buiting, namens KAMG, een brief verstuurd aan mevrouw Berg en de heer Gerritsen van VWS. Hierin pleit zij dat een breed opgeleid arts M+G onmisbaar is in de gezondheidszorg. KAMG heeft brede steun van de achterban en werkgevers. En wil nu in gesprek met beiden om verder te praten over integrale bekostiging van de opleiding tot arts M+G.

Brede steun nieuw opleidingsplan artsen Maatschappij + Gezondheid

GGD’en en Sanquin kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat…