Kwaliteit

We borgen de kwaliteit van de arts M+G aan de hand van de opleiding en dragen tegelijkertijd bij aan een werkveld met duidelijke richtlijnen en toekomstperspectief.

KNMG-Gedragscode benadrukt maatschappelijke rol artsen

Artsenfederatie KNMG publiceert vandaag de vernieuwde KNMG-Gedragscode…

Coulanceregeling herregistratie verruimd

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd.

Capaciteitsorgaan adviseert VWS: breid aantal opleidingsplaatsen uit én zet in op verbeterd flankerend beleid

Het Capaciteitsorgaan adviseert in het ‘Capaciteitsplan 2021-2024…

GGD’en mogen versneld 7 artsen infectieziektebestrijding opleiden

GGD’en mogen dit jaar versneld zeven artsen infectieziektebestrijding opleiden. Dat is goed nieuws, want het vak heeft al jaren last van structurele onderbezetting.

Hoe ziet een kwalitief goede opleiding tot o.a. arts M+G eruit?

Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige…
Taak volbracht: aioto M&G

Project “van LOP naar curriculum” van start

De voorbereidingen om een nieuw curriculum voor artsen M+G te…

Kennis delen en beleid maken

KAMG wil de aankomende jaren perspectieven van de verschillende deskundigheidsgebieden verbinden met betrekking tot thema’s die ons bezig houden en daar beleid over formuleren.

Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen

KAMG-congres 2019: Kwetsbare personen, kwetsbare groepen

Artsen Maatschappij en Gezondheid beschermen en bevorderen hun…
KAMG-congres | 14 december 2018 | Antropia

Effectief communiceren over publieke gezondheid – congresverslag

Op vrijdag 14 december vond het KAMG-congres plaats over effectieve…
KAMG-congres 2018

KAMG-congres 2018 Prijswinnaar en presentaties

Vrijdag 14 december 2018 was het KAMG-congres 'Als ik bedoel…

Aandacht voor artsen M+G en vak

Onze artsen mogen meer op de voorgrond treden. Zij zijn experts in hun vakgebied en hebben een belangrijke boodschap te vertellen. Tegelijkertijd komen we artsen M+G tekort, juist in een tijd waar preventie centraal staat. Wij zorgen voor zichtbaarheid van het vakgebied en de arts M+G zelf.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Green Deal Duurzame Zorg 3.0 – inhoud

/
"Een gezonde planeet is voorwaardelijk voor de volksgezondheid.…
Laurens Severijn Hondema: "De kracht van verhalen is zo belangrijk om mensen te veranderen"

Laurens Severijn Hondema: “De kracht van verhalen is zo belangrijk om mensen te veranderen”

/
Arts M+G / medische milieukunde Laurens Severijn Hondema kreeg van zijn oma en opa mee dat je altijd kunt helpen tijdens een crisis. Maar de planeet beschermen of het zorginfarct oplossen is iets anders dan koeien redden met een boot tijdens de Watersnoodramp. Minder heroïsch en minder zichtbaar. Toch hoopt hij achter de schermen het verschil te maken. ‘Ik wil mensen verbinden die samen iets voor elkaar kunnen krijgen.’ 
Levens redden zonder witte jas

Levens redden zonder witte jas

/
De diepte in en haar kennis verbreden. Daar had Myrna Linders behoefte aan toen ze als jeugdarts bij de GGD aan de slag ging. “Ga de opleiding tot jeugdarts/arts M+G doen”, raadde een collega aan. Het bleek inderdaad precies wat ze zocht. Dankzij externe stages kan ze ook buiten de spreekkamer veel leren en betekenen. Zo werkt ze nu bij het Ministerie van VWS mee aan het actieprogramma Kansrijke Start. 
ondertekening Green Deal Duurzame zorg 3.0

Ondertekening Green Deal Duurzame Zorg 3.0

/
Vrijdag 4 november 2022 hebben wij de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) ondertekend.

3 vragen aan…. Boyd Thijssens

/
In de rubriek 3 vragen aan, deze keer Boyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter NVAB.
Mooiere preventie kun je niet bedenken’

Lucy Smit en Maartje Verhoeven: “Mooiere preventie kun je niet bedenken”

De eerste duizend dagen zijn cruciaal voor de rest van je leven. Als preventie dus érgens enorme impact heeft, dan is het wel in de jeugdgezondheidszorg. Jeugdarts /aios M+G Maartje Verhoeven en haar opleider arts M+G /jeugdgezondheid Lucy Smit vertellen wat ze nodig hebben om daarin het verschil te maken.  

Samen sterker

Vanuit KAMG zoeken we op meerdere manieren en via verschillende routes verbinding in het veld. Deze verbinding maakt ons sterker en houdt ons scherp.

Oproep: KNMG Congrescommissie

Vaststelling Kwaliteitskader cluster 3

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 9 oktober 2019 het Kwaliteitskader - dat enkele jaren geleden is opgesteld in het project KOERS - vastgesteld als Kwaliteitskader cluster 3 zoals bedoeld in artikel C.9 en C.15 van het nieuwe Kaderbesluit CGS.

Thema’s

De thema’s die altijd op het vizier van KAMG staan zijn onder meer de volgende onderwerpen; armoede, de arts in 2040 (KNMG), BIG-registratie, COVID-19, CVS, FMEK, gedragsregels artsen, gezondheids- ongelijkheid, infectieziekten, internationaal beleid, kindermishandeling, (minderen en stoppen van) medicatie, medisch leiderschap, middelengebruik, OGGZ, opnemen gesprekken, orgaandonatie, planetary health, preconceptiezorg, preventieakkoord, SOA, SOLK, taakdelegatie, taskforce preventie, toekomstvisie KNMG, tolken in de zorg, tuchtrecht, vaccinaties, vluchtelingenzorg.

Armoede en gezondheid: een klassiek én urgent sociaalgeneeskundig thema

Armoede en gezondheid: een klassiek én urgent sociaalgeneeskundig thema

Armoede en gezondheid: een klassiek én urgent sociaalgeneeskundig thema

COVID-19: over welke mensen maken we ons extra zorgen?

De coronacrisis heeft ons laten zien hoe moeilijk het is om snel…

Handreiking voor artsen over inzagerecht van medisch dossier van nabestaanden

Het afgelopen jaar is de KAMG betrokken geweest bij de totstandkoming van de handreiking over het nieuwe recht op inzage en afschrift van medische dossiers voor nabestaanden.

Blog Marc Kaptein: Zij aan zij oorzaken – geen symptomen – behandelen!

De enorme waarde van een innovatieve en wendbare (sic) farmaceutische…

Artsen infectieziektebestrijding: ‘Deel het kerstgevoel, niet het virus’

Veilige feestdagen Met de feestdagen voor de deur maken wij,…

NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’

Heb je de informatiekaart ‘Samen starten we de gewone zorg…

Expertise KAMG beschikbaar voor dilemma’s rondom COVID-19

De Koepel van Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) is bezorgd…

Artsen aan het roer: medisch leiderschap tijdens een crisis

Dokters die het kabinet adviseren, die de rol van crisismanager…
© Copyright - KAMG